Ætter mykje om og men, e det ægna, i håp om bett og liv, om åsså ei nordnorsk klinka stål- og sandbøysa i verna fart.


Trøkk og læs: Fartøy og kystkultur RA