Nå er rapporten kommet fra synfaringen på Veslegut som var gjort av Bredalsholmen i vår. Det gir oss et grunnlagsdokument for videre arbeid. Tusen takk til Bredalsholmen.

Vi har også hatt besøk fra Riksantikvaren. Sverre Nordmo og Erik Småland var en tur ombord og fikk et inntrykk av båten.

Neste mål er å få til en fullstendig tilstandskontroll, og videre undersøke grunnlaget for å få det til. Ved en slik tilstandskontroll må vi ha henne på slipp, og da blir hun grundig gjennomgått.